ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

 • Գլյուկոզա արյան մեջ
 • Ալբումին
 • Տրիգլիցերիդներ
 • Ընդհանուր լիպիդներ
 • խոլեստերին
 • Միզաթթու
 • Ալֆա – Ամիլազա
 • Հիմնային ֆոսֆատազա
 • Լյարդի ֆունկցիոնալ փորձեր

ա/ բիլիռուբին /ընդհանուր, կապված – յուրաքանչյուրը` 1000/

բ/ Թիմոլային փորձ

գ/ Ընդհանուր սպիտակուց

դ/ Ասպարտատամինոտրանսֆերազա /AST/

ե/ Ալանինամինոտրանսֆերազա /ALT/

 • Երիկամային փորձեր/ կրեատինին, միզանյութ/

ա/ կրեատինին

բ/ միզանյութ

 • Կոագուլոգրամմա /պրոտրոմբին, ֆիբրինոգեն, APTT /

ա/ ֆիբրինոգեն

բ/ պրոտրոմբին

գ/ APTT

 • Ֆոսֆոր
 • Կալցիում
 • Նատրիում
 • Կալիում
 • Մագնեզիում