Որովայնի խոռոչի օրգանների վրա վիրահատություններ` բաց և լապորասկոպիկ մեթոդներով
Բարդ ճողվածքների հատում ցանցերի կիրառմամբ
Վահանաձև գեղձի (խպիպ) վիրահատություններ
Պրակտոլոգիական / թութք, պոչուկի կիստա, ուղիղ աղու ճաք/ վիրահատություններ