Նյարդաբանական

Նյարդաբանական ծառայությունները իր մեջ ներառում է կենտրոնական և պերեֆերիկ նյարդային համակարգի պաթոլոգիաների ախտորոշում և բուժում

*գլխուղեղի անոթային պաթոլոգիա

*պոլինևրիտ

*ռադիկուլիտ

*գլխացավեր

*միգրեն (բոտուլինոթերապիա) և այլն: