Ուրոլոգիա

Ուրոլոգիական ծառայություններն են

 • Երիկամների, միզապարկի, շագանակագեղձի, արտաքին սեռական օրգանների հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում;
 • Սուր և քրոնիկական
 • Սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ ինֆեկցիաների բուժում
 • Միզաքարային հիվանդությունների բուժում
 •  Էրեկտիլ դիսֆունկցիայի բուժում
 • Անդրոլոգիական խնդիրների բուժում

Կատարվում են՝

 • Շագանակագեղձի տրանսուրետրալ ռեզեկցիա
 • Շագանակագեղձի ադենոմայի բաց հեռացում /ադենոմէկտոմիա/
 • Բաց ցիստոստոմիա
 • Տրոակար ցիստոստոմիա
 • Ցիստոլիթոտոմիա
 • Միզապարկի ուռուցքի տրանսուրետրալ հեռացում /ՄՏՈՒՌ/
 • Միզապարկի ուռուցքի տրանսուրետրալ բիոպսիա
 • Միզուկի նեղացման տրանսուրետրալ հատում /ուրետրոտոմիա/
 • Ցիստոսկոպիա
 • Միզածորանների կատետերիզացիա
 • Միզածորանների ստենտավորում
 • Շագանակագեղձի տրանսռեկտալ բիոպսիա
 • Հիդրոցելլեյի վիրահատություն
 • Վարիկոցելլեյի վիրահատություն
 • Ամորձիների բաց բիոպսիա
 • Ամորձու հեռացում /օրխէկտոմիա /
 • Ամորձու արմատական հեռացում/օրխոֆունիկուլէկտոմիա/
 • Մակամորձու հեռացում
 • Մակամորձու և սերմնալարի կիստաների հեռացում
 • Կաստրացիա
 • Երիկամի հեռացում / հիդրոնեֆրոզ , պիոնեֆրոզ /
 • Երիկամի հեռացում / քաղցկեղ /
 • Երիկամի քարի հեռացում /պիելոլիթոտոմիա /
 • Հարերիկամային աբսցեսի բացում և դրենավորում
 • Երիկամի ավազան-միզածորանային սեգմենտի պլաստիկա
 • Միզածորանի քարի հեռացում /ուրետերոլիթոտոմիա /
 • Երիկամի և միզածորանի հեռացում /նեֆրոուրետերէկտոմիա/
 • Միզապարկի հեռացում /ցիստէկտոմիա /
 • Միզապարկի արմատական հեռացում և օրթոտոպիկ փոխարինում
 • Շագանակագեղձի արմատական հեռացում
 • Միզուկի պլաստիկա
 • Առնանդամի բիոպսիա