ՍԵՌՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  • Տիտրի որոշում
  •  Rh /արյան ռեզուս/
  •  ABO /արյանխումբ/
  •  MRP /սլայդ – թեստ /
  •  CRP / սլայդ -թեստ/
  • RF / սլայդ – թեստ /
  • ASO /սլայդ- թեստ/
  • Ավստրալիական անտիգեն /թեստ-սիստեմա/
  • Anti – HCV strip / лå³ïÇï ò/
  • Դոնորի և հիվանդի արյան անհատական անհամատեղելիության անցկացում` ըստ ABO RH համակարգերի անտիգենների