“Արիություն” կառավարական շքանշան
“Դրաստամատ Կանայան” և “Գարեգին Նժդեհ” գերատեսչական շքանշաններ