Կենտրոնում աշխատում են բարձրակարգ մասնագետներ։ Մեր բժիշկներն ունեն զգալի փորձ, պարբերաբար մասնակցում են գիտաժողովների, կոնֆերանսների ՀՀ-ում և արտերկրում։