1996
Հայաստանի Վիրաբույժների Ասոցիացիայի և Հայկական Բժշկական Ասոցիացիայի անդամ