Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական

 • Բորբոքային պրոցեսների ախտոորոշում և բուժում
 • Ինֆեկցիաների ախտորոշում  և բուժում
 • Քթի հայմորյան խոռոչի պունկցիաներ
 • Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում
 • Տոնզիլէկտոմիա
 • Կոնխոտոմիա , վազոտոմիա ,խեցիների կոագուլյացիա
 • Հայմորոտոմիա, էթմոիդէկտոմիա
 • Պոլիպոտոմիա
 • Սեպտոպլաստիկա, Ֆրոնտոտոմիա, սֆենոիտոտոմիա
 • Ռինոպլաստիկա ըստ բարդության
 • Կոնսուլտացիա
 • Պոլիպոզ էթմոիդիտ /պոլիպոտոմիա+կոնսերվատիվ բուժում/
 • Քթային արյունահոսություն
 • Հայմորյան խոռոչի պունկցիա

Անեսթեզոլոգիա և ռեանիմատոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է ժամանակակից բոլոր սարքավորումներով : Աշխատում ենք միջազգային ստանդարտի համապատասխան բարձրագույն նյութերով: