Գինեկոլոգիա

Գինեկոլոգիական ծառայություններն են

 • Բորբոքային պրոցեսների ախտորոշում և բուժում
 • Ինֆեկցիաների ախտորոշում և բուժում
 • Անպտղության բուժում

Կատարվում են բոլոր գինեկոլոգիական  միջամտությունները:

Գինեկոլոգիական վիրահատություններն ու միջամտություններն են՝

 • Արգանդի խոռոչի պատերի բուժիչ-ախտորոշիչ քերում
 • Շեքի և հեշտոցի պատերի բարորակ նորագոյացությունների հեռացում
 • Արգանդի վզիկի ԷԷ /կոնիզացիա/
 • Արգանդի վզիկի էրոզիաների կոնսերվատիվ բուժում
 • Արգանդի վզիկի պոլիպի հեռացում
 •  Բարտոլինյան գեղձի կիստայի հեռացում
 •  Արգանդի վզիկի բիոպսիա
 • ՆԱՊ-ի հեռացում /չբարդացած/
 •  Բարդացած ՆԱՊ-ի հեռացում
 • Փոքր կոնքի խոռոչի օրգանների բորբոքային պրոցեսների բուժում
 •  Սպեցիֆիկ բորբոքային հիվանդություններ
 •  Դաշտանային ցիկլի խանգարումների բուժում կուրսով
 •  Արգանդի հավելումների վիրահատություն
 • Կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա
 •  Արգանդի վզիկի ամպուտացիա
 •  Սուբտոտալ աբդոմինալ հիստերէկտոմիա
 • Տոտալ աբդոմինալ հիստերէկտոմիա
 •  Արգանդի վագինալ հիստերէկտոմիա /հեշտոցի պատերի պլաստիկայով/
 • Մանչեստերյան վիրահատություն
 • Պանհիստերէկտոմիա իլեոպարաաորտալ լիմֆոդիսեկցիայով
 •  Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա վզիկի լորձաթաղանթի հեռացումով
 • Փոքր կոնքի խոռոչի օրգանների բորբոքայինհիվանդություններ
 • Գինեկոլոգի կոնսուլտացիա
 • Անզգայացում