Լաբորատորիան հացեցած է շվեյցարական Roche ֆիրմայի նորագույն ապարատներով`

Hitachi cobas e 411 իմունոլոգիական վերլուծիչ
Stago կոագուլոմետր
Symex XP 300 հեմոտոլոգիական վերլուծիչ
Roche cobas c 111 կենսաքիմիական վերլուծիչ